Google Ads cho phép có bao nhiêu quảng cáo tìm kiếm thích ứng?

Google Ads cho phép có bao nhiêu quảng cáo tìm kiếm thích ứng?
• Google Ads cho phép bật ba quảng cáo tìm kiếm thích ứng trong mỗi nhóm quảng cáo. Nếu có nội dung cần đăng trong mọi quảng cáo, bạn phải thêm nội dung đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí đoạn mô tả 1
• Google Ads cho phép bật năm quảng cáo tìm kiếm thích ứng trong mỗi nhóm quảng cáo. Nếu có nội dung cần đăng trong mọi quảng cáo, bạn phải thêm nội dung đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 và Vị trí đoạn mô tả 1.
• Google Ads không giới hạn số lượng quảng cáo tìm kiếm thích ứng được phép bật trong mỗi nhóm quảng cáo. Nếu có nội dung cần đăng trong mọi quảng cáo, bạn phải thêm nội dung đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí đoạn mô tả 1
• Google Ads cho phép bật sáu quảng cáo tìm kiếm thích ứng trong mỗi nhóm quảng cáo. Nếu có nội dung cần đăng trong mọi quảng cáo, bạn phải thêm nội dung đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí đoạn mô tả 1
• CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: Google Ads cho phép bật ba quảng cáo tìm kiếm thích ứng trong mỗi nhóm quảng cáo. Nếu có nội dung cần đăng trong mọi quảng cáo, bạn phải thêm nội dung đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí đoạn mô tả 1

Bài viết liên quan :
xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ