Brenda đang tìm cách cải thiện Điểm chất lượng của quảng cáo Tìm kiếm của Google để có tiềm năng tăng thứ hạng quảng cáo và nâng cao hiệu quả trong phiên đấu giá quảng cáo. Brenda có thể thay đổi điều gì ở quảng cáo để cải thiện thứ hạng quảng cáo?

Brenda đang tìm cách cải thiện Điểm chất lượng của quảng cáo Tìm kiếm của Google để có tiềm năng tăng thứ hạng quảng cáo và nâng cao hiệu quả trong phiên đấu giá quảng cáo.
Brenda có thể thay đổi điều gì ở quảng cáo để cải thiện thứ hạng quảng cáo?
• Làm nổi bật tiêu đề để có tiềm năng cải thiện eCTR.
• Thêm chức năng gửi thông điệp theo mùa vào dịp lễ.
• Sử dụng màu sắc trong văn bản tin nhắn để cải thiện Điểm chất lượng.
• Lồng ghép hình ảnh để quảng cáo trở nên hấp dẫn hơn.

câu trả lời đúng: Thêm chức năng gửi thông điệp theo mùa vào dịp lễ.

Bài viết liên quan :
xem thêm
All in one