Có ba yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo của quảng cáo Tìm kiếm tại thời điểm đấu giá. Đó là gì?

Có ba yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo của quảng cáo Tìm kiếm tại thời điểm đấu giá.
Đó là gì?
Chọn 3 câu trả lời đúng
• Tỷ lệ nhấp dự kiến ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo tại thời điểm đấu giá.
• Thứ hạng quảng cáo ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo tại thời điểm đấu giá.
• Mức độ liên quan của quảng cáo ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo tại thời điểm đấu giá.
• Trải nghiệm trang đích của quảng cáo ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo tại thời điểm đấu giá.
• Chiến lược đặt giá thầu ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo tại thời điểm đấu giá.
CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG:
• Tỷ lệ nhấp dự kiến ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo tại thời điểm đấu giá.
• Mức độ liên quan của quảng cáo ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo tại thời điểm đấu giá.
• Trải nghiệm trang đích của quảng cáo ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo tại thời điểm đấu giá.

Bài viết liên quan :
xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ